دربارۀ موسسه نام نو

موسسه زبانهای خارجه ” نام نو” ، اولین و تخصصی ترین موسسۀ زبان در رضوانشهر واقع در استان گیلان ، ارائه دهندۀ سیستم آموزش در کلاس (از 15 مرداد سال 1396) و سیستم آموزش مجازی ( از15 اسفند سال 1398 ) فعالیت خود را آغاز نموده است .

با توجه به گسترش بیش از اندازه انواع موسسات آموزش زبان در سطح کشور که گاه دیده می شود خروجی های مناسبی نداشته و منطبق بر معیارها و استانداردهای آموزشی در این زمینه نمی باشد، موسسۀ “نو”  پس از 3 سال تلاش بی وقفه در اجرای روشهای آموزشی نوین ، توانسته است تحولی شگرف در عرصۀ آموزش زبان پدید آورد و با بکارگیری متدهای آموزشیِ روز دنیا به زبان آموزان بسیاری در راستای تحقق اهدافشان خدمات ارزشمندی ارائه نماید.

بر طبق تعاریف وکاربردهای جدیدی که برای آموزشگاه تعریف کرده ایم، زبان آموز در انتخاب نوع و شیوه های تدریس و فراگیری زبان انگلیسی نیز با محدودیتی مواجه نبوده و میتواند یکی از روشهای مجازی یا حضوری را انتخاب نماید. پشتیبانی زبان آموز از همان مراحل مقدماتی تا پایان دوره ها به روشهای مختلف انجام می شود. این روشها شامل پیگیری های تلفنی یا اینترنتی و نظارت بر روند آموزش زبان انگلیسی و پیشرفتهای زبان آموز می باشد.

تیم آموزشی ” نام نو” با شعار “یک سبک نو” عمیقاً بر کیفیت آموزشی و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف خود تمرکز کرده و باور دارد، موفقیت به جز با ایجاد یک سبک نو و اصولی امکان پذیر نمی باشد. در اینجا موفقیت شما در گرو انجام یک برنامه منسجم و اصولی؛ تحت نظارت کارشناسان ارشد آموزش زبان می باشد.

 

ما با تمام این ویژگیها و دلایل متعدد دیگر توانسته ایم کاملا منطبق با استانداردهای کیفی آموزشی، مشتاقان زبان را از گوشه و کنار کشور عزیزمان،ایران، به سمت خود جذب کنیم.

این دامنۀ آموزشی به لطف خداوند و با حمایت شما عزیزان با کیفیت و استانداردهای روز دنیا به نحو عالی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

You are here to be great.