قانون پنجم موفقیت تی هارو اکر

💯بر روی خودتان سرمایه گذاری کنید.

نکته اصلی این است که به طور مداوم باید روی خود سرمایه گذاری کنید تا رشد کنید و به فردی بهتر تبدیل شوید که شایسته موفقیت مورد نظرتان باشد.

⁦داستان رشد درخت بامبو رو میدانید؟؟؟🤷

‌⁦✳️⁩اگر می خواهید درخت بامبو پرورش دهید ، نیاز به پرورش زیادی با آب ، خاک حاصلخیز و آفتاب دارد.

وقتی بذر را کاشتید ، آن را آب دهید و برای کل سال بارور کنید ، هیچ اتفاقی نمی افتد. و اگر این کار را برای سال دوم ادامه دهید ، هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. و سال سوم و سال چهارم میگذرد. در این مرحله ، ممکن است بخواهید تسلیم شوید اما این کار را نکنید. در سال پنجم ، خواهید دید که درخت بامبو در طی شش هفته 25 متر رشد می کند .

همین اتفاق خواهد افتاد وقتی که بر روی خود سرمایه گذاری کنید . ممکن است در چند سال اول نتایج را نبینید ، اما تسلیم نشوید و به رشد خود ادامه دهید. بعد از گذشت دو سال ، مانند درخت بامبو ، رشد فوق العاده ای خواهید داشت و پاداش آن را به خوبی می گیرید.

💯از این داستان بامبو بیاموزید و روی خودتان سرمایه گذاری کنید.