اصطلاحات زبان انگلیسی

Dog eat dog

Meaning : used to describe a situation in which people will do anything to be successful , even if what they do harms other people .

ruthlessly competitive , marked by ruthless self-interest

اگر بخواهیم اصطلاح dog eat dog را به صورت لغوی معنی کنیم ، به معنای خورده شدن سگ توسط سگ است . این اصطلاح اشاره به رحم نکردن به هم جنس‌های خود و خوردن آن‌ها دارد . ولی وقتی که این اصطلاح به دنیا نسبت داده می‌شود به بی رحمی انسان‌ها به یکدیگر اشاره دارد .

e.g :

1) It’s a dog-eat-dog world out there .

2) The debate at times denegrated into a dog-eat-dog argument .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *