تقویم آزمون‌های آیلتس (IELTS Exam Calendar)

🔸۱🔸 جدول زیر تاریخ آزمونهای آیلتس در مرکز آیلتس تهران را نشان میدهد .

🔸۲🔸 این آزمونها بر اساس نوع آزمون آکادمیک و جنرال، تاریخ برگزاری آزمون و شهرستان محل آزمون دسته بندی شده است .

🔸۳🔸 کلیک بر روی Register به شما امکان ثبت نام مستقیم و آنلاین را می دهد. برای دیدن جزئیات بیشتر روی دستورالعمل ثبت نام آنلاین آزمون در زیر کلیک کنید .

🔸۴🔸 هزینه آزمون 61،510،400 ریال و به صورت علی الحساب می باشد .

🔸۵🔸 ساعت شروع آزمون ساعت ۹ صبح است . داوطلبان می بایست حداقل ۴۵ دقیقه پیش از آغاز امتحان در محل حضور داشته باشند .

🔸۶🔸 به همراه داشتن کارت ملی و پاسپورت (یا کارت شناسایی که ثبت نام با آن انجام گرفته) الزامی است .

 • برروی گزینه ثبت نام یا Register در مقابل تاریخ مورد نظر کلیک کنید.
 • سیستم شما را به سایت رسمی IDP هدایت میکند https://my.ieltsessentials.com
 • برروی دکمه “Continue”  کلیک کنید.
 • چنانچه از قبل نام کاربری و رمز دارید اطلاعات خود را وارد کنید. در غیر این صورت برروی دکمه “Create New User” کلیک کنید.
 • اطلاعات خود را در جای خالی وارد کنید و در پایان هر قسمت با فشار دادن دکمه “Continue”  به مرحله بعد وارد شوید.
 • بعد ازاتمام مرحله  اول برای شما ایمیلی ارسال میشود که نام کاربری شما را به شما اطلاع میدهد.
 • نام کاربری شامل ۳ حرف اول اسم شما, روز و ماه تاریخ تولد و ۴ عدد اول شماره پاسپورت شما می باشد.
 • در مرحله دوم شما باید عکس پاسپورت خود را آپلود کنید. این عکس شامل صفحه اول و صفحه دوم پاسپورت می باشد. دقت کنید که عکس پاسپورت شما واضح باشد و از آپلود کردن عکس شخصی خودداری کنید.
 • در مرحله سوم اگر دانشگاه مورد نظر شما عضو سیستم دانلود الکترونیکی هست اطلاعات دانشگاه را وارد نمایید. اگر دانشگاه شما عضو سیستم دانلود الکترونیکی نیست با فشار دادن دکمه “Continue” به مرحله بعد بروید.
 • در مرحله پس از کلیک برروی دکمه “ Terms & Conditions”  و فشار دادن دکمه “Continue” به مرحله پرداخت وارد می شوید.
 • در این مرحله با فشاردادن دکمه “Pay Online”  به درگاه اینترنتی وصل میشوید.
 • مشخصات کارت بانکی خود را وارد و هزینه امتحان را پرداخت و ثبت نام خود را قطعی کنید.
هزینهگنجایشمحل آزمونتاریخ آزمونثبت نامنوع آزمون
61,510,400 ریال علی الحسابمحدودتهران – خیابان فرمانیه1400/06/25 (16-Sep-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابمحدوداصفهان – هتل آسمان1400/07/03 (25-Sep-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابمحدوداصفهان – هتل آسمان1400/07/03 (25-Sep-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارداهواز – موسسه گویا1400/07/03 (25-Sep-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارداهواز – موسسه گویا1400/07/03 (25-Sep-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابنداردتبریز-هتل شهریار1400/07/03 (25-Sep-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابنداردتبریز-هتل شهریار1400/07/03 (25-Sep-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابنداردتهران – خیابان فرمانیه1400/07/03 (25-Sep-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابنداردتهران – خیابان فرمانیه1400/07/03 (25-Sep-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردزنجان-جاده شهرک1400/07/03 (25-Sep-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردزنجان-جاده شهرک1400/07/03 (25-Sep-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابنداردشیراز- هتل هما1400/07/03 (25-Sep-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابنداردشیراز- هتل هما1400/07/03 (25-Sep-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابمحدودتهران – خیابان فرمانیه1400/07/17 (09-Oct-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابنداردشیراز- هتل هما1400/07/17 (09-Oct-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابنداردکرج – خیابان بهار1400/07/17 (09-Oct-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابمحدودتهران – خیابان فرمانیه1400/07/22 (14-Oct-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردزنجان-جاده شهرک1400/07/22 (14-Oct-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارد2مشهد-هتل هما1400/08/01 (23-Oct-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارد2مشهد-هتل هما1400/08/01 (23-Oct-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابمحدوداصفهان – هتل آسمان1400/08/01 (23-Oct-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارداصفهان – هتل آسمان1400/08/01 (23-Oct-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتبریز-هتل شهریار1400/08/01 (23-Oct-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتبریز-هتل شهریار1400/08/01 (23-Oct-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابمحدودتهران – خیابان فرمانیه1400/08/01 (23-Oct-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/08/01 (23-Oct-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابنداردکرج – خیابان بهار1400/08/01 (23-Oct-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابنداردکرج – خیابان بهار1400/08/01 (23-Oct-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارداهواز – موسسه گویا1400/08/08 (30-Oct-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارداهواز – موسسه گویا1400/08/08 (30-Oct-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/08/08 (30-Oct-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/08/08 (30-Oct-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/08/15 (06-Nov-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارداصفهان – هتل آسمان1400/08/20 (11-Nov-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارداصفهان – هتل آسمان1400/08/20 (11-Nov-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/08/20 (11-Nov-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/08/20 (11-Nov-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردشیراز- هتل هما1400/08/20 (11-Nov-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردشیراز- هتل هما1400/08/20 (11-Nov-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابنداردکرج – خیابان بهار1400/08/20 (11-Nov-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابنداردکرج – خیابان بهار1400/08/20 (11-Nov-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتبریز-هتل شهریار1400/08/29 (20-Nov-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتبریز-هتل شهریار1400/08/29 (20-Nov-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/08/29 (20-Nov-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/08/29 (20-Nov-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردزنجان-جاده شهرک1400/08/29 (20-Nov-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردزنجان-جاده شهرک1400/08/29 (20-Nov-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/09/06 (27-Nov-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/09/11 (02-Dec-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردشیراز- هتل هما1400/09/11 (02-Dec-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردکرج – خیابان بهار1400/09/11 (02-Dec-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارد2مشهد-هتل هما1400/09/13 (04-Dec-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارد2مشهد-هتل هما1400/09/13 (04-Dec-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارداصفهان – هتل آسمان1400/09/13 (04-Dec-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارداصفهان – هتل آسمان1400/09/13 (04-Dec-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارداهواز – موسسه گویا1400/09/13 (04-Dec-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابدارداهواز – موسسه گویا1400/09/13 (04-Dec-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/09/13 (04-Dec-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/09/20 (11-Dec-2021)RegisterGeneral Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/09/20 (11-Dec-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردزنجان-جاده شهرک1400/09/20 (11-Dec-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتبریز-هتل شهریار1400/09/27 (18-Dec-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتبریز-هتل شهریار1400/09/27 (18-Dec-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/09/27 (18-Dec-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردتهران – خیابان فرمانیه1400/09/27 (18-Dec-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردشیراز- هتل هما1400/09/27 (18-Dec-2021)RegisterAcademic Exam
61,510,400 ریال علی الحسابداردشیراز- هتل هما1400/09/27 (18-Dec-2021)RegisterAcademic Exam

 

سایدبار Scroll To Top