اصطلاحات زبان انگلیسی

Once in a blue moon

Informal

Meaning : not very often , very rarely

به نظرتون این اصطلاح به چه معنا است ؟ یک بار در ماه آبی ؟ نه ، این معنای ظاهری این اصطلاح است . این اصطلاح در اصل به معنای 《خیلی به ندرت》 است .

e.g :

1) My sister lives in Alaska, so I only see her once in a blue moon.

2) Once in a blue moon he’d call, but for months at a time we heard nothing.

3) “I think my grandson doesn’t love me anymore, he comes to see me only once in a blue moon.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *