سامره ملارودی رودسری

یک سبک نو

برنامه منسجم و اصولی

تحت نظارت کارشناسان ارشد

آموزش زبان انگلیسی

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سامره ملارودی رودسری

یک سبک نو

برنامه منسجم و اصولی

تحت نظارت کارشناسان ارشد

آموزش زبان انگلیسی

تمرین مکالمه هانا در منزل

هانا در منزل مکالمه رو تمرین می‌کنه و فیلم میگیره برای تیچرش میفرسته تا تیچر چک کنه ! به همین راحتی در منزل همراه زبان آموز هستیم تا پله به پله به هدف نزدیک شویم !