سامره ملارودی رودسری

یک سبک نو

برنامه منسجم و اصولی

تحت نظارت کارشناسان ارشد

آموزش زبان انگلیسی

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سامره ملارودی رودسری

یک سبک نو

برنامه منسجم و اصولی

تحت نظارت کارشناسان ارشد

آموزش زبان انگلیسی

فیلم های ارسالی

در این قسمت نتایج و ثمرات کلاس های آنلاین موسسه تیم نو را میتوانید ببینید.

یک فیلم کوتاه کرونایی از زبان آموزان دوره های مجازی در سطوح دوره مقدماتی و متوسطه...
در ارزشیابی این سطوح زبانی از اشکالات کوچک حین صحبت کردن زبان آموز چشم پوشی میشود و باید جرات و اعتماد به نفس زبان آموز تقویت شود و یک مکالمه بدون ترس را تجربه کند ... یکی از شیوه های تقویت مهارت مکالمه در کلاسهای مجازی ما این است که زبان آموز باید از خودش فیلم بگیرد و بفرستد...
در دوربین نگاه کردن و صحبت کردن دقیقا به مانند صحبت کردن در جمع میباشد و این یکی از سد های یادگیری زبان دوم است. که با این کار تا حد زیادی زبان آموز از دنیای امن خودش بیرون می آید و بدین ترتیب اعتماد به نفسش در صحبت کردن افزایش می یابد...

روز دانش آموز

کارگروهی از زبان آموزان فعال و پر انرژی کلاس‌های مجازی

نمونه تکلیف ویدیویی از مانی عزیز

یک دیدگاه بنویسید